شکایت...

باد آورده را باد میبرد  

اما...  

تو که با پای خودت آمده بودی !

 

 

 

 

بیــــــا ...  

بشکن بشکن که خجالت ندارد  

هر دو دستمان در یک کاسه است  

تو دل میشکنی و من بُغض ...

 

 

 

 

 

کـــــــــفرم را که در می آوری

ایمـــــــانم به عشق بیشتر می شود ... !

 

 

 

 

/ 4 نظر / 53 بازدید
جواد معین

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران]

جواد معین

بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر، اما دلـــــــــــت میگیرد وقتی یادت می افتد که هرکســـــــــــی ممکن است بخواند جـــــــــــــــــز آن یـــــــــــــــک نــــــــــــــــــــفر..

نسیم

سلام خیلی زیبا بود مرسی[گل]

rana

سلام عزیزم اپیدم اگه بیای خوشحال میشم[ماچ]