Time Over!!

تمام شد!!

تلخ است می دانم,

هرچه بود یا نبود, دیگر تمام شد...

می خواهم زنده گی را، زندگی کنم, می خواهم دلشوره را منجمد کنم, می خواهم برای دستهای گیج من, مفهوم سایه ها, همچنان خنک باشد, خراش تنهایی در چهره ام مرا میازارد,

ای وصل های تشنه مرا امان دهید,

ای ضمیر های التهام یافته,

ای ترس های ایمن شده, چگونه رسته اید, از دام های دل تنگی؟

در التهاب تنهایی, چگونه زنده مانده اید؟

.

حرف های پوچ مرا به هیچ انگارید, بسان کودکی یک روزه میمانم که به دنیای دیگری پا نهاده ام, که هیچ از آن نمی دانم.
.
از زندگانیم گله دارد جوانیم, شرمنده جوانی از این زندگانیم.

/ 2 نظر / 22 بازدید
محمدرضا

با سلام دنیای عکس های متحرک زیبا برای زیبا سازی وبلاگ لینکم کن

horie

قشنگ بوووووود