• ~ ♥ ✿ ❤مســافــرِ ღ از کویـــر برگشته ❤ ✿ ♥ ~ •

دلم چه کودکانه بهانه ی تو را میگیرد ، اما تو بزرگانه به دل نگیر! فقط بگو : کودک است نمی فهمد...

بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست